Laksana

seorang programmer laksana Pandita, memanjatkan doa dengan segala upaya membuka buku sakti wasiat dewata hanya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan sri baginda seorang programmer laksana Mpu, menyingsingkan baju dengan segenggam palu coba ditempa informasi yang ada menjadi sebilah pusaka atas permintaan sri baginda seorang programmer laksana Pandyakira merapal jurus pengetahuannya sambil memasang kuda-kuda terhadap serangan […]

Tirto, Banyu, Toya, Sirna*)

1. TirtoTirto tirtaning puniki Ora lego rasa ing dada Rego reganing sang tirta Amung ana ing tangan kang mahaHananging obah-owahing jaman Rego tirto ngungkuli sang kuasa 2. ToyaToya tiyaning puniki Titah tata tentreming ndunya Tumraping daya mangungsa Tan ana mandeking sirnaTumindaking para manungsa Nora trisna tansah ala 3. BanyuBabad kawiting sang banyu Bali saka sukuning […]