Tirto, Banyu, Toya, Sirna*)

1. TirtoTirto tirtaning puniki Ora lego rasa ing dada Rego reganing sang tirta Amung ana ing tangan kang mahaHananging obah-owahing jaman Rego tirto ngungkuli sang kuasa 2. ToyaToya tiyaning puniki Titah tata tentreming ndunya Tumraping daya mangungsa Tan ana mandeking sirnaTumindaking para manungsa Nora trisna tansah ala 3. BanyuBabad kawiting sang banyu Bali saka sukuning […]