Tirto, Banyu, Toya, Sirna*)

1. TirtoTirto tirtaning puniki
Ora lego rasa ing dada
Rego reganing sang tirta
Amung ana ing tangan kang mahaHananging obah-owahing jaman
Rego tirto ngungkuli sang kuasa
2. ToyaToya tiyaning puniki
Titah tata tentreming ndunya
Tumraping daya mangungsa
Tan ana mandeking sirnaTumindaking para manungsa
Nora trisna tansah ala
3. BanyuBabad kawiting sang banyu
Bali saka sukuning sang maya
Miyah miyating sang bumi
Angaliri ndunya ambagi swargaTansah nriman sisa kamanungsan
Tetep mantep anggana sirna
4. SirnaMemayu hayuning buwana
Amung sami adremi nengga
Sabda Gusti hing wasana
Nemahi jaman buwana yudhaBali alaming asuwung
Tan karem karameyan
Ingkang sipat wisesa-winisesa
Wus milih mula-mulaniraTamating pati patitis
Prananda mangsa ilangin ndunya
Miwah teka tanpa banda
Nugi bali ora nggawa

*) a small poet for water day in campus on 2000

...terbaca 157 kali...