JI*

1. Jalma Jan Jumeneng Jisim Jinejer Jronging Jiwa
2. Rohing Rindu, Rineteping Rasa, Rasaning Risma Rinenggo
3. Luputa Lara, Laraning Lena. Lelana-ning Lelakon Laksana.
4. Patrapan Pangling Prasasat Podho, Pilih Pacitran Pun Pamegatira
5. Manggalih Madya Marang Maha, Menehi Manah Mring Manungsa
6. Nemahi Nitra, Nilih Nelangsa Napa Nulak Nora Nista.
7. Tujuannipun Tumuju, Tumraping Tuladha Tur Tuwas Tumpah.
8. Lumampah Lumaku, Luwe Lumbung Luh Ludira.
9. Nganti Ngrusak Nggegana. Ngriyap-riyap Nganggo Ngangganti.

Gumluduk Glegar Glagah Angkara. Gumreget Getih Gung Giyatnyo.

Mawi Tata Nora Isa.
Mawi Cara Nora Gulena.
Mawi Piwulang Nora Terang
Mawi Tuladha Nora Teka

Byar padhang kahanan !
Byar padhang kahanan !!
Byar padhang kahanan !!!

*) salah satu puisi yang dibacakan saat SFM biar gak ilang catetannya.

...terbaca 118 kali...