JI*

1. Jalma Jan Jumeneng Jisim Jinejer Jronging Jiwa 2. Rohing Rindu, Rineteping Rasa, Rasaning Risma Rinenggo 3. Luputa Lara, Laraning Lena. Lelana-ning Lelakon Laksana. 4. Patrapan Pangling Prasasat Podho, Pilih Pacitran Pun Pamegatira 5. Manggalih Madya Marang Maha, Menehi Manah Mring Manungsa 6. Nemahi Nitra, Nilih Nelangsa Napa Nulak Nora Nista. 7. Tujuannipun Tumuju, Tumraping […]