this story end where it begin

Laksana

Tirto, Banyu, Toya, Sirna*)

Kata-kata tak menyelesaikan apa-apa

Balada Karto Gembol (7)

Balada Karto Gembol (6)

Balada Karto Gembol (5)

Balada Karto Gembol (4)